Inilah Hakikat Yang Menjadikan Wanita Sholeh Sebagai Hiasan Terbaik DuniaSetiap lelaki sangat mendambakan wanita sholeha sebagai pendamping hidupnya dan sebagai ibu bagi anak-anak mereka kelak. Wanita sholeha adalah sebaik-baiknnya perhiasan dunia, dan sebaik-baiknya hadiah Allah kepada kaum lelaki. Berikut hakikat yang menjadikan wanita sholeha sebagai hiasan terbaik.

Hakikat Wanita Sebaik Hiasan Terbaik Di Dunia

Wanita sholeha akan mengundang kebahagiaan hakiki didunia dan di akhirat

Rasulullah SAW, bersabda sebagai berikut:
"Tidak ada sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh seorang mukmin (setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya) yaitu seorang istri yang sholeha. Jika suami memerintahkanya, dia menaatinya. Jika suami memandangnya dia membahagiakanya. Jika suami bersumpah atas dirinya, dia memenuhi sumpahnya. Jika suami pergi, dia menjaga dengan tulus ikhlas kehormatan dirinya dan harta suaminya." (HR.Ibnu Majah)

Memiliki wanita sholeha merupakan pencapaian terbaik dari seorang hamba untuk membantu menuntaskan berbagai urusan dunia dan agama. 

Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:
"Hai Muadz, hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan istri sholeh yang akan membantumu dalam urusan dunia dan agamamu adalah amalan terbaik yang dilakukan manusia." (HR.At.Tabrani)

Wanita sholeha akan selalu mengingatkan seorang suami kepada akhirat

Sauban menuturkan sebagai berikut:
"Setelah turun ayat yang menjelaskan tentang emas dan perak. Para sahabat bertanya-tanya, 'lalu harta apakah yang seharusnya kita miliki?' Umar berkata, 'Aku akan memberitahukan kepada kalian tentang hal itu.' Lalu ia memacu untanya dengan cepat sehingga dapat menyusul Rasulullah SAW, sedang aku berada dibelakangnya. Dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, harta apakah yang seharusnya kita miliki?' Beliau Menjawab, 'hendaknya salah seorang diantara kamu memiliki hati yang bersyukur, lizan yang berzikir, dan istri mukminah yang membantunya dalam merealisasikan urusan akhirat'" (HR. Ibnu Majah).

Wanita sholeha merupakan anugrah terbaik dari Allah untuk menyempurnakan agama seorang muslim

Rasulullah SAW bersabda:
"Siapa yang diberi anugrah oleh Allah seorang istri yang sholeha, berarti Allah telah membantunya untuk mewujudkan separuh agamanya maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang kedua." (HR.Al.Hakim)

Itulah empat hakekat yang menjadikan wanita muslimah sebagai hiasan terbaik dunia.

Baca Juga: Benarkah Wanita Muslimah Tidak Boleh Menceritakan Aib Kepada Suami?